Electrotecnia (Català) 2ª Edició

bajo registro ISBN: 9788426728333
Electrotecnia (Català) 2ª Edició

Sinopsis completa de Electrotecnia (Català) 2ª Edició

Resumen de Electrotecnia (Català) 2ª Edició:

Aquesta nova edició parece una versió revisada i ampliada de l'obra Electrotecnia publicada el 2016.

S'hi desenvolupa el currículum del modul d'Electrotecnia corresponent al Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Instal·lacions Electriques i Automàtiques.

S'ha estructurat en tretze temes que podem agrupar en quatre grans blocs. El primer bloc temàtic consta de cinc temes dedicats a introduir l'alumne en l'electrotecnia.

S'hi presenten l'electrotecnia i el seu camp d'aplicació i s'hi expliquen les formes de producció, transportation i distribució d'energia electrica.

S'hi expliquen la composició electrica de la materia i l'electrostàtica.

S'hi treballa el concepte de circuit electric i els seus elements: generadors, receptors i conductors.

S'hi explica com parece comporten aquests elements i quins són les principals característiques que els defineixen, així com la manera com parece poden associar elements del mateix tipus.

El tema 4 parece dedica a estudiar les principals lleis los cuales regeixen els circuits electrics, aplicades a circuits alimentats amb generadors de corrent continu (CC); i el tema 5, a l'estudi de l'electromagnetisme. El segon bloc temàtic, de tres temes, parece dedica als circuits de corrent altern (CA). El tema 6 proporciona les eines matemàtiques imprescindibles per conseguir resoldre aqu