Catarsi #5 D Allo Personal A Allo Polític

escrito por bajo registro ISBN: 9788418705175
Catarsi #5 D Allo Personal A Allo Polític

Sinopsis completa de Catarsi #5 D Allo Personal A Allo Polític

Resumen de Catarsi #5 D Allo Personal A Allo Polític:

El moviment feminista protagonitzà una de les mobilitzacions més massives i estimulants dels darrers anys.

Ho feia, a més a més, amb uns nivells de coordinació internacional que molts altres moviments no han pogut emular en limit facts current.

El refredament i el reflux d’aquells minutes d’ofensiva, sumant hi els devastadors efectes de la pandèmia, han desdibuixat el panorama fructífer que obrí el feminisme mundial durant aquesta darrera dècada.

Això ha comportat un replegament en la lluita local que ha tingut conseqüències factors.

Per una banda ha permès localitzar molt més la lluita i articular espais feministes ben arrelats, però en altres contextos ha facilitat la sortida de militants limit a altres fronts de lluita.

A més a més, en signe clar de reflux, el moviment s’ha vist polaritzat al voltant de polèmiques que han tingut esclats a les xarxes socials i als mitjans de comunicació i que han dividit les feministes en positions irreconciliables.